Kontakt

 

 • Sídlo firmy:
          MICHA+ s.r.o.
          Námestie A.H. Škultétyho 6
          (oproti Kultúrnemu domu)
          990 01 Veľký Krtíš
 
 • Kontaktná adresa:
          MICHA+ s.r.o.
          P.O.BOX 59
          990 01 Veľký Krtíš
 
 • Kontakt:
          Tel.: 0421 47 483 11 21
          Fax: 0421 47 491 18 14
          E-mail: micha@micha.sk
 • Kontaktné osoby:
          Ing. Milan Chamula - konateľ
          mobil: 0905 358 389
          E-mail: milanchamula@micha.sk 

          Soňa Molnárová - konateľ
          mobil: 0907 889 749, 0911 358 389
          E-mail: sona.molnarova@stonline.sk 
 • Pracovný čas:
          V pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod., v ostatnom čase podľa osobnej dohody.