Kontakt

 

 • Sídlo firmy:
          MICHA+ s.r.o.
          Námestie A.H. Škultétyho 6
          (oproti Kultúrnemu domu)
          990 01 Veľký Krtíš
 
 • Kontaktná adresa:
          MICHA+ s.r.o.
          P.O.BOX 59
          990 01 Veľký Krtíš
 
 • Kontakt:
          Tel.: 0421 47 483 11 21
          E-mail: micha@micha.sk
 • Kontaktné osoby:
          Mgr.Soňa Chamulová - konateľ
          mobil: 0911 358 389
          E-mail: realitymicha@gmail.com 
 • Pracovný čas:
          V pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod., v ostatnom čase podľa osobnej dohody.